top of page

כל קושי או אתגר הופך למסע של חוויות והזדמנויות

עם עמית לדרך

על הדרך

בישראל חיים כיום כ- 200,000 צעירים בסיכון רק כ- 30% מהם מקבלים סיוע וגם הוא מצומצם וחלקי.  

"עמית לדרך" הוקמה בשנת 2013 מתוך ההבנה כי צעירים רבים משתחררים מהצבא למציאות חיים מאתגרת וזקוקים לדמות ולמסגרת שתלווה אותם לאורך צעדיהם הראשונים במעבר לאזרחות.

אנחנו פועלים לצמצום הקיטוב בחברה הישראלית על ידי מתן הזדמנויות לבוגרי ובוגרות צבא מרקע מוחלש. זאת על ידי שילוב בתעסוקה, בהשכלה מקצועית ובהשכלה גבוהה לצד העצמתם, חיזוק תחושת המסוגלות בקרבם והקניית מיומנויות חיים.

Untitled-3.jpg

            כשאתה משתחרר מהצבא אתה רק חושב על איך תשרוד את אותו היום...

אין לך את האפשרות לחשוב על העתיד שלך והשאלה של "מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול" היא בגדר פריבילגיה. אתה רק עסוק במחשבות של איך תסגור את החובות, איך תחזיק מעמד בעבודה, איך תשלם את שכר הדירה ותחושות של פחד ותסכול מציפות אותך

20190715_180456.jpg

חלק מההצלחות שלנו לאורך הדרך

bottom of page