top of page
הכשרת פתיחה מחזור ינואר 19.JPG

רגע אחרי שחרור? 

עמית לדרך פה ללוות אותך בדרך להגשמת המטרות שלך.

017a3cce04873f284d884609317af0c51c6a0635

ההון האנושי המוביל את העמותה הינם המתנדבים שלנו! אשר מגיעים מקשת מקצועית רחבה, אזורים גיאוגרפיים שונים ותחומי עניין רחבים. 

מעורבות חברתית לארגונים המעוניינים להיות שותפים משמעותיים לדרך.

bottom of page