top of page

ייעוץ מקצועי

משפטי
משפטי

קליניקות חברתיות ועמותות לתמיכה משפטית

כלכלי
כלכלי

הכוונה וסיוע כלכלי 

עסקי
עסקי

ליווי לפתיחת עסק

לא מצאתי מענה
לא מצאתי מענה

חיפשת מענה ולא מצאת?

כחלק מתהליך הליווי שמקבלים הצעירים.ות והבוגרים.ות של העמותה, אנו מציעים גם מעטפת מענים של תמיכה וחיבורים במגוון תחומים (מימוש זכויות, צריכת שירותים בקהילה ועוד).

 

לקבלת סיוע בתחום המענים, יש למלא את השאלון המצורף מטה (יש להקפיד למלא את כל השדות הנדרשים בשאלון).

bottom of page