top of page

מודל הליווי

המודל משלב עבודה פרטנית ועבודה קבוצתית 

לכל חייל.ת משוחרר.ת מוצמד מלווה אישי - מנטור (מתנדב) המסייע לו לבנות תוכנית אישית אשר כוללת: הצבת מטרות, קביעת דרכי פעולה להשגתן, פיתוח מיומנויות פרקטיות וכן סיוע במיצוי זכויות.

אבני הדרך המרכזיות

אבני הדרך המרכזיות

כניסה לבית המייעץ וקהילת הבוגרים, השתלבות בעשייה חברתית משמעותית

יצירת תוכנית אישית על בסיס הידע וההתנסויות תוך ליווי בשלבים המתקדמים של ההשמה או הלימודים

הרחבת הידע והאפשרויות שניצבות בפני העמית

ניתן לבנות עתיד רק לאחר שנייצב את ההווה ונסגור פערים מהעבר

יוצאים לדרך חדשה

חישוב מסלול

תכנון משותף

התארגנות למסע

אירוע הצמדות

 הזנקת התהליך הזוגי, המנטורים והצעירים נפגשים לראשונה.

הכשרת פתיחה

עוברת במסגרת קבוצתית של כ-20 צעירים וכוללת מספר מפגשים הפרושים למשך חודש. מטרתה  להכין את הצעירים לתהליך המנטורינג, לייצר בסיס לתוכנית העבודה האישית ולגבש קבוצת שווים שתהווה מרחב שייכות אינטימי ומזמין

מה מחכה לך בדרך

שמטרתה להכיר את הצעיר, לתת לצעיר להכיר את התוכנית ולבחון התאמה הדדית

שיחת הכרות

אירוע סיום

משותף למנטורים ולצעירים- אירוע זה מציין את נקודת הסיום של התוכנית ועד אליו נסכם את ההישגים המרכזיים של הצעיר ונבחן את הצעדים הבאים להמשך

לוקחים חלק בקהילה

במהלך השנה, כחלק מרצוננו להגביר את תחושת הקהילתיות ולאמן את הצעירים במיומנות ה-NETWORKING החשובה בימים אלו אנו עורכים מספר אירועים משותפים לכלל העמותה בהם משתתפים מנטורים, צעירים ובוגרים. לדוגמא: כנס השכלה, מפגשי תרומה לקהילה, הרצאות העשרה וכו'.

סדנאות מקצועיות

 כחלק מהרצון שלנו להעמיק בתכנית העבודה האישית של הצעיר ולצייד אותו בידע ובכלים לחיים הצעירים משתתפים בסדנאות שונות ומגוונות כגון: תעסוקה, ניהול פיננסי, השכלה, קבלת החלטות, זוגיות ועוד. הסדנאות מועברות על ידי אנשי תוכן מקצועיים.

יוצאים לדרך חדשה

כניסה לבית המייעץ וקהילת הבוגרים. הצעירים מסיימים את התוכנית הרשמית של העמותה, אך ממשיכים להיות מלווים על ידנו לטובת המשך השתלבותם המיטבית תוך שימת דגש על מסלולי תעסוקה, השכלה ומעורבות חברתית

bottom of page